skip to Main Content

Het begrijpen van stotteren

  • Ervaringsdeskundige
  • Vertrouwelijk en begrijpend
  • Eerlijk en direct
  • Persoonlijk en dichtbij
Stotteren-begrijpen-blog

Het begrijpen van stotteren

“Het begrijpen van stotteren: oorzaken en verschillende manieren van stotteren”

Stotteren is een spraakstoornis die ongeveer 1% van de bevolking treft. Stotteren kan een aanzienlijke impact hebben op de levenskwaliteit van degenen die ermee te maken hebben. Om effectief om te gaan met stotteren, is het belangrijk om eerst goed inzicht te krijgen over de mogelijke oorzaken en soorten stotteren. In deze blog zal ik dieper ingaan op deze onderwerpen, zodat jij beter begrijpt wat stotteren is en waardoor het voorkomt.

Oorzaken van stotteren

Er is niet één specifieke oorzaak van stotteren, maar het is waarschijnlijk dat het een combinatie is van genetische, neurologische en omgevingsfactoren. Uit onderzoek is gebleken dat stotteren een genetische component heeft, wat betekent dat het vaker voorkomt bij mensen met familieleden die ook stotteren. Neurologische factoren kunnen ook een rol spelen bij stotteren, zoals een verminderde communicatie tussen de spraakcentra in de hersenen en de spieren die de spraak produceren. Tot slot kunnen omgevingsfactoren, zoals stress en sociale druk, stotteren verergeren.

Soorten stotteren

Er zijn verschillende manieren van stotteren die van invloed kunnen zijn op hoe iemand stottert en hoe het wordt ervaren. Hieronder vind jij een overzicht van de meest voorkomende manieren van stotteren:

  • Herhalingen: Dit is wanneer iemand een lettergreep, woord of zin herhaalt, bijvoorbeeld “m-m-mijn auto”.
  • Blokkades: Dit is wanneer iemand de spraak volledig stopt, waarbij de ademhaling kan stokken en de lippen kunnen trillen.
  • Verlengingen: Dit is wanneer iemand een lettergreep, woord of zin langer maakt dan normaal, bijvoorbeeld “ssssssssssssstudie”.
  • Vermijding: Dit is wanneer iemand woorden of situaties vermijdt die stotteren kunnen veroorzaken, zoals het spreken in het openbaar.

Elk type stotteren kan op verschillende manieren worden ervaren, afhankelijk van de persoon en de situatie. Sommige mensen kunnen zich bijvoorbeeld meer schamen voor blokkades dan voor herhalingen, terwijl anderen zich angstiger voelen bij verlengingen.

Conclusie

Door het begrijpen van de oorzaken en typen stotteren, kun jij beter begrijpen waarom stotteren optreedt en hoe het kan worden behandeld. Het is belangrijk om te onthouden dat stotteren niet de schuld is van de persoon die stottert en dat er effectieve strategieën zijn om de spraakflow te verbeteren. In de volgende blog ga ik in op één van deze strategieën: ademhalingsoefeningen.

Back To Top