E-mail naar info@stutterbuddy.nl

Privacyverklaring

Stutter Buddy

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je gebruikmaakt van onze website, en hoe we met die gegevens omgaan met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen ervan.

Persoonsgegevens

In het kader van jouw websitebezoek kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Initialen
 • Voornaam
 • achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Huisadres
 • Werkadres
 • Geslacht
 • Inhoud van online communicatie
 • IP-adres
 • Browsergegevens
 • Duur van jouw websitebezoeken
 • Klikgedrag op de website

Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Specifiek voor:

 • Het uitvoeren van opdrachten en de communicatie daarover;
 • De financiële administratie;
 • Het informeren over eventuele aanbiedingen of andere acties;
 • Het aanmelden voor nieuwsbrieven, met altijd een opt-out.

Gronden

Bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst
 2. Vanwege een wettelijke verplichting
 3. Met toestemming

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketingverwerkingen voor klanten en actieve contacten van ons. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Op onze website kunnen functionele cookies worden gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van jouw beeldscherm en kun je met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast kunnen wij gebruikmaken van de volgende cookies:

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s je bezoekt op onze website, hoe frequent de websitebezoeken zijn en welke informatie jij op onze website bekijkt. Deze cookies zijn niet te herleiden tot individuele natuurlijke personen; wij registreren enkel het netwerk en de apparatuur waarmee je de website bezoekt, zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren.

Advertentiecookies

Advertentiecookies worden ook wel third party cookies genoemd. Dit zijn cookies van derde partijen die gerichte advertenties plaatsen op basis van jouw surfgedrag op onze website. Ook hier maken wij geen gebruik van persoonsgegevens; enkel het netwerk en de apparatuur waarmee je de website bezoekt zijn hiervoor relevant.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen bewaard worden voor zolang deze nodig zijn voor de eerdergenoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Rechten

Je hebt het recht om in het kader van jouw websitebezoek ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons om verwijdering van persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en de toestemming is ingetrokken. Je kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op het verzoek te reageren. Je kunt ons over de hiervoor genoemde onderwerpen contacteren door een mail te sturen naar edwin@stutterbuddy.nl.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Personen die eventueel namens ons toegang hebben tot jouw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als je misbruik vermoedt van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via edwin@stutterbuddy.nl.

Klachten

Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten door te mailen naar edwin@stutterbuddy.nl. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zullen wij dit onder jouw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en enige bezoeker aan onze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 22/01/2020.

Sluit Menu
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Edwin Wiggers

Mijn 7 Beste Tips Voor Jou

Ik ga mijn 7 beste tips met jou delen. Waar mag ik ze naartoe sturen?

De 7 beste spreektips
Mailinglist
Privacy *
× Mag ik je helpen?